W tym roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła z klasą”. W ramach tego programu realizujemy różne ścieżki tematyczne. W pierwszym semestrze był to KODEKS 2.0.

Ta ścieżka polegała na wypracowaniu wspólnie z uczniami zasad i dobrych praktyk korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu. Zajęcia prowadzone były metodą klasowych dyskusji na temat zasad wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w naszej szkole i debaty szkolnej. W wyniku ostatniego wydarzenia powstał projekt Kodeksu zatwierdzony przez wszystkie organy w szkole. Oto jego ostateczna wersja.

 

 

 

KODEKS 2.0

 

I. Uczę i uczę się z TIK

1. Na zajęciach korzystamy z filmów, e-booków.

2. Wykonujemy i przedstawiamy prezentacje multimedialne.

3. Rozwiązujemy testy na lekcjach powtórzeniowych.

4. Odrabiamy zadania zlecane przez nauczycieli na platformie.

5. Korzystamy z „dobrych praktyk” innych.

6. Pozyskujemy materiały na zajęcia, przedstawienia, gazetki itp.

7. Wykorzystujemy gry edukacyjne.

8. Czytamy książki w sieci.

 

II. Z informacji korzystaj samodzielnie  i krytycznie

1. Nie akceptujemy regulaminów, których nie rozumiemy.

2. Nie dajemy się zwieść podejrzanym propozycjom i reklamom.

3. Usuwamy SPAM.

 

III. Nie kradnij i nie daj się okraść

1. Nie ujawniamy swoich danych osobowych.

2.  Posługujemy się pseudonimem.

3. Nie kopiujemy cudzych prac.

4. Używając „cudze” treści, uwzględniamy ich autora.

5. Bez zgody i wiedzy rodziców nie dokonujemy zakupów, opłat itp.

6. Nie rozpowszechniamy materiałów (grafiki, muzyki, zdjęć, filmów, gier itp.) kiedy mają zastrzeżone prawa autorskie.

7. Wykorzystując i rozpowszechniając materiały udostępnione na wolnych licencjach podajemy źródło.

8. Zabezpieczamy swój komputer przed włamaniem.

IV. Komunikujemy się

1. Komunikujemy się wzajemnie i z nauczycielami poprzez Internet

2. Wykorzystujemy materiały umieszczone na platformie przez nauczycieli w bieżącym uczeniu się i powtarzaniu wiadomości.

3. Wzajemnie przesyłamy sobie linki pomocne w edukacji.

V. Komputer pod ręką

1. Komputer jest powszechnie wykorzystywany podczas zajęć.

2. Uczniowie w celach edukacyjnych korzystają z komputera w bibliotece szkolnej.

3. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczyciela na kole informatycznym.

 

VI. Bądź bezpieczny w sieci

1. Nie rozmawiamy z nieznajomymi na czatach.

2. Blokujemy nasze dane nieznajomym.

3. Nie przyjmujemy zaproszeń od nieznajomych.

4. Nie wypełniamy podejrzanych ankiet.

5. Nie rozpowszechniamy prowokujących zdjęć, filmików itp. własnych i cudzych.

6. Nie udostępniamy informacji, zdjęć o rodzinie i jej majątku.

7. Nie korzystamy ze stron internetowych niedostosowanych do naszego wieku.

8. Koniecznie zapoznajemy się z regulaminem.

 

 

 

VII. Nauczę tego dorosłych

1. Dokonywania zakupów.

2. Pisania e-maili.

3. Obsługi skype’a, gadu- gadu.

4. Korzystania z blogów kulinarnych.

5. Opłacania rachunków.

6. Korzystania z gier, układania pasjansów.

7. Nauczę nauczycieli korzystania z nowych nieznanych im programów i możliwości TIK.

 

 

Realizując II zadanie TIK metodą „Odwróconej lekcji” uczniowie I integracyjnej klasy gimnazjalnej na zajęciach z geografii, zajmowali się rzeźbotwórczą działalnością rzek, jednym z procesów zewnętrznych kształtujących rzeźbę powierzchni Ziemi. Głównym zagadnieniem problemowym było ukazanie roli wody w jej rzeźbotwórczej działalności. Zaprezentowane podczas zajęć procesy są odkrywaniem nieznanych dotychczas możliwości różnorodnych czynników zewnętrznych w kształtowaniu rzeźby powierzchni Ziemi. Tematyka zajęć jest obrazowym odkrywaniem oraz świadomym uszczegółowieniem podstaw wiedzy, którą  uczniowie wynieśli z zajęć przyrody w szkole podstawowej w oparciu o TIK.

„SZKOŁA Z KLASĄ”

Plan działań

I. Przygotowanie Debat klasowych przez nauczycieli.

II. Przeprowadzenie debat (do końca listopada) 

III. Przygotowanie propozycji Kodeksów przez klasy

IV. Przygotowanie i przeprowadzenie debaty szkolnej (grudzień)- odpowiedzialny koordynator

V. Przyjęcie Kodeksu przez społeczność szkolną

VI. Realizacja projektu edukacyjnego przez klasę II - odp. wychowawca, realizacja w II semestrze

VII. Realizacja zadań Szkoły z klasą - np. Szkolny Festiwal 2.0

VIII. Udział w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych

IX. TIK w naszej szkole:

1. Korzystanie z sali komputerowej na różnych zajęciach - opracowanie grafiku "wejść"

2. Korzystanie z Internetu w salach lekcyjnych

3. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych (filmików, animacji) i wykorzystywanie ich na lekcjach

4. Możliwość odrabiania prac domowych elektronicznie

5. Przygotowywanie materiałów na zajęcia, gazetki, przedstawienia  szkolne

6. Przygotowanie spisu stron www przydatnych nauczycielom - opracuje Zespół 2.0 i udostępni w pokoju nauczycielskim

7. Wymiana informacji n-li nt. ciekawych propozycji oferowanych przez wydawnictwa

8. Wykorzystywanie gier, zabaw i filmów edukacyjnych

9. Promowanie działań szkoły z klasą, aktywowanie do współpracy wszystkich nauczycieli

Czytamy

1. Włączanie nauczycieli i inne chętne osoby do publicznego czytania

- czytanie wierszy przez polonistów podczas Wieczornicy Papieskiej zorganizowanej dla całej społeczności lokalnej - listopad

2. Uaktualnienie szkolnej bazy lektur - dostępność, zapotrzebowanie (odp. n-el bibliotekarz w porozumieniu z polonistą)

3. Organizacja Tygodnia Czytania - odp. polonista - grudzień

4. Poniedziałki z bajką - czytanie przedszkolakom przez gimnazjalistów

5.Spotkanie ze sztuką: interpretacja dzieł malarskich, interpretacja sztuki współczesnej, wycieczki do Ośrodka Kultury

6. Analiza tekstów popularno-naukowych w realizacji tematyki godzin wychowawczych

7. Co słychać w kraju i na świecie? - prasówka - godz. wych. i WOS.

8. Symbolika zawarta w plakacie - tworzenie plakatów "Dzień osób niepełnosprawnych"

Odkrywamy

1. Realizacja projektu edukacyjnego - II semestr

2. Realizacja projektów przedmiotowych np. z informatyki,

3. Identyfikowanie przyczyn różnych zdarzeń i procesów zachodzących w środowisku naturalnym (lekcje geografii, fizyki, chemii, biologii)

4. Udział gimnazjalistów w pokazach fizycznych na UMCS -ie w Lublinie - październik

5. Wyszukiwanie i prezentowanie przez uczniów dodatkowych informacji z różnych przedmiotów, np. z geografii, zajęć technicznych,

6. Wykonanie gazetki "Słynni matematycy" - styczeń (odp. n-el matematyki)

7. Nowości techniczne - klasa III z nauczycielem techniki w II semestrze, sposób wykonania działania do uzgodnienia (II semestr)

8. Wycieczki do muzeum

9. Wyjazdy do teatru (interpretacja spektakli teatralnych) i kina

10. Spotkania ze sztuką - interpretacja dzieł literatury pięknej i sztuki współczesnej

 

 „ Szkoła z klasą 2.0” – Barbara Kopeć

 

Opracowanie Kodeksu z podopieczną klasą – Debata  klasowa

Zadania  programu „Szkoła z klasą 2.0„ realizuję z podopieczną klasą I gimnazjum. Zgodnie z wytycznymi programu  na wstępie działań odbyliśmy Debatę klasową, na której wypracowaliśmy zasady obowiązujące podczas korzystania z Internetu w postaci Kodeksu. Zasady te stały się podstawą do opracowania wspólnego - Szkolnego Kodeksu Do realizacji  zadania, jakim była Debata klasowa uczniowie podeszli z powagą  i odpowiedzialnością. Wspólnie wypracowaliśmy poniższy Kodeks klasy I:

 I. Uczę i uczę się z TIK

1.Na zajęciach korzystamy z filmów, e-booków.

2.Prezentujemy prezentacje multimedialne.

3.Rozwiązujemy testy na lekcjach powtórzeniowych.

4.Odrabiamy zadania zlecane przez nauczycieli na platformie.

5.Korzystamy z "dobrych praktyk" innych.

6.Pozyskujemy materiały na zajęcia, przedstawienia, gazetki itp.

 II. Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie

1. Nie akceptujemy regulaminów, których nie rozumiemy.

2. Nie dajemy się zwieść podejrzanym propozycjom i reklamom.

3. Usuwamy SPAM, aby nie wejść w konflikt z prawem.

4. Unikamy ściągania gier, filmów, itp.

III. Nie kradnij i nie daj się okraść

1. Nie ujawniaj swoich danych osobowych.

2.  Posługuj się pseudonimem.

3. Nie kopiuj cudzych prac.

4. Używając cudzych treści, uwzględniaj ich autora.

5. Bez zgody i wiedzy rodziców nie dokonuj zakupów, opłat itp.

6. Nie rozpowszechniaj plików bez zgody ich autora.

IV. Komunikujemy się

1. Komunikujemy się wzajemnie i z nauczycielami.

2. Nauczyciele na platformie umieszczają materiały do wykorzystania w bieżącym  uczeniu

się powtarzaniu wiadomości.

3. Wzajemnie przesyłamy sobie linki pomocne w edukacji.

V. Komputer pod ręką

1.Każda klasopracownia wyposażona jest w komputer.

2. Komputer jest powszechnie wykorzystywany podczas zajęć.

2. Uczniowie w celach edukacyjnych korzystają z komputera w bibliotece szkolnej.

3. Uczniowie pracują pod kierunkiem nauczyciela na kole informatycznym.

VI. Bądź bezpieczny w sieci

1. Nie rozmawiamy z nieznajomymi na czatach.

2. Blokujemy nasze dane nieznajomym.

3. Nie przyjmujemy zaproszeń od nieznajomych.

4. Nie wypełniamy ankiet.

5. Nie rozpowszechniamy prowokacyjnych zdjęć, filmików itp. własnych i cudzych.

6. Nie udostępniamy informacji, zdjęć o rodzinie i jej majątku.

VII. Nauczę tego dorosłych

1. Dokonywania zakupów.

2. Pisania maili.

3. Korzystania z portali społecznościowych.

4. Obsługi skypa, gadu- gadu.

5. Korzystania z blogów kulinarnych.

6. Opłacania rachunków.

7. Korzystania z gier, układanie pasjansów.

8. Nauczę nauczycieli korzystania z nowych nieznanych im programów i możliwości TIK.

 

Uczniowie z Zespołu Szkół w Tuchowiczu zaprosili swoich nauczycieli, kolegów i koleżanki oraz rodziców na przedstawienie Jasełkowe. Bohaterami odwiedzającymi Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem były też postacie z bajek. Jasełka odbyły się w niedzielę 21 grudnia.

 

Jasełka, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Tuchowiczu, przygotowały wspólnie katechetka Urszula Domańska i wychowawczyni klasy III Szkoły Podstawowej Anna Kisiel. To właśnie uczniowie tej klasy wystąpili przed licznie zgromadzoną publicznością. Przybyłych na Jasełka powitała dyrektor szkoły Bożena Stępniewska – Szewczak. Odczytano fragment Pisma Świętego i rozpoczął się występ.

Jasełka wystawiane przez trzecioklasistów miały trochę inny przebieg. Świętą Rodzinę z Dzieciątkiem oprócz pastuszków, Trzech Króli, króla Heroda odwiedziły też postacie z bajek: Dziewczynka z zapałkami, Jaś i Małgosia, Pinokio, Smerfetka, Czerwony Kapturek, Pszczółka Maja, Calineczka, Kopciuszek i Rybak ze złotą rybką. Każda z postaci odwiedzająca nowo narodzone Dziecię pozostawiała swój dar i przesłanie dla słuchaczy.

Podczas Jasełek nie zabrakło też kolęd. Przy akompaniamencie klarnetu na którym grała Paulina, uczennica VI klasy, zaśpiewano „Wśród nocnej ciszy” i „Gdy się Chrystus rodzi”.

Jasełka wystawiane w Zespole Szkół w Tuchowiczu wpisały się również w realizowany przez szkołę programu „Szkoła z klasą”. Jednym z działań w tym programie jest m.in. głośne czytanie uczniom. Tak więc na zakończenie spotkania dyrektor Bożena Stępniewska – Szewczak przeczytała wszystkim baśń Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. To były naprawdę bajkowe Jasełka.

 

I zadanie TIK-  „ Odwrócona lekcja”

Pierwsze zadanie TIK „ Jak zdrowo i mądrze odżywiać się, które  przebiegło pod hasłem: ”Odwrócona lekcja” zrealizowałam z uczniami klasy na dwóch kolejnych godzinach wychowawczych.  Tematyka  zajęć dotyczyła zdrowego i mądrego odżywiania się młodzieży w wieku 13 -15 lat. Wybrany  przeze mnie temat jest bardzo ważki ze względu trudny wiek młodzieży oraz na coraz powszechniej występujące problemy i konsekwencje  związane   z nieprawidłowym odżywianiem się. Dotyczy to zwłaszcza problemów z nadwagą chłopców i nieuzasadnionymi w tym wieku dietami odchudzającymi dziewcząt. Temat ten w dobie tzw." jedzenia śmieciowego" jest działaniem profilaktycznym, tym bardziej, że uczniowie zagadnienia powyższe rozwijać będą dopiero w przyszłości na zajęciach techniki i biologii   w klasach starszych. Głównym celem zajęć było uświadomienie młodzieży, na czym polega zdrowe i mądre odżywianie się. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza  wzmocni świadomość moich podopiecznych oraz będzie praktyczną przestrogą w podejmowaniu codziennych decyzji  w zakresie żywienia.

II zadanie TIK – kontynuacja ”Odwróconej  lekcji”

Kontynuacją podjętych działań, było upowszechnienie wypracowanych zagadnień żywieniowych wśród uczniów innych klas. Stosowną okolicznością do przeprowadzenia tego typu zajęć było zorganizowane podczas ferii zimowisko p.h. „Zimowa przygoda”.   W związku  z  możliwością wykorzystania nowatorskiej metody nauczania, zaproponowałam swym wychowankom, aby zaprezentowali ją podczas pierwszego dnia ferii przebiegającego p.h „Potrafię zdrowo i mądrze odżywiać” Intencją działań było połączenie teorii z praktyką żywieniową, w której uczestnicy zimowiska wzięli aktywny udział. Na bazie wskazanych źródeł w Internecie moi uczniowie wypracowali materiały w postaci papierowych plakatów. Zawierały one: kontrakty dotyczące zasad zdrowego żywienia, błędy żywieniowe i ich konsekwencje chorobowe, piramidę żywienia, tablice ukazujące znaczenie składników pokarmowych. Uczniowie  przygotowali także pytania do konkursu wiedzy. Zgodnie  z wcześniejszymi ustaleniami, zadaniem liderów grup było zaprezentowanie powyższej wiedzy teoretycznej licznej zgromadzonej grupie słuchaczy z wykorzystaniem przygotowanych materiałów. Dodatkowym zadaniem, na okoliczność bieżących zajęć było dopracowanie klasowych wytworów, wybranie przepisów na smaczne i zdrowe potrawy, będące „bombą witaminową” podczas zimy oraz przedstawienie filmu profilaktycznego o tematyce dotyczącej anoreksji. Zadaniem uczniów było także przedstawienie sposobu wykonania wybranych potraw podczas praktycznej części zajęć.  

Debata

Mądre i zdrowe odżywianie

Debata klasowa

13 marca  2015 r. trzech nauczycieli szkoły uczestniczyło w konferencji Ucz (się) z klasą w siedzibie „Gazety Wyborczej” w Warszawie. 

Najciekawszą częścią spotkania były warsztaty. Każdy uczestnik mógł wybrać dwa interesujące go tematy i poznać sprawdzone metody i narzędzia, które można wykorzystać realizując wybrane zadania. Dodatkowo odbyły się warsztaty dotyczące oceniania kształtującego oraz prawa autorskiego. Nauczyciele  dowiedzieli się również, jak zorganizować szkolny Festiwal 2.0, a także zapoznali się z narzędziami TIK.

 

Po powrocie przeprowadzono z uczniami lekcje dotyczące prawa autorskiego.

Konferencja

W ramach projektu „Szkoła z klasą” klasa II gimnazjum z wychowawczynią- nauczycielem matematyki realizowała zadanie TIK „Poznajemy słynnych matematyków”. Uczniowie przygotowali i przedstawili prezentacje o życiu i twórczości: Pitagorasa, Archimedesa i Talesa. Temat mini projektu nawiązywał do hasła programu „Czytamy i odkrywamy”. Przy realizacji zadania uwzględniono wiele zadań z opracowanego szkolnego Kodeksu 2.0. Celem zadania było odkrycie nowych, nieznanych uczniom informacji o słynnych matematykach, ich dziełach.  Uczniowie często byli zdziwieni, że jeszcze przed naszą erą doszło do odkrycia bardzo wielu prawidłowości, wynalazków, czy też ponadczasowych myśli. Uzmysłowili sobie, że ODKRYWANIE towarzyszy ludzkości przez wszystkie lata.

Szkoła z klasą