Zajęcia pozalekcyjne i koła zainteresowań

Koło informatyczne

Spotykamy się w czwartek na ósmej godzinie lekcyjnej (14:05-14:55). Opiekunem jest Pani Katarzyna Sujka. Zajmujemy się promowaniem szkoły, udziałem w konkursach, zdrowym odżywianiem, technologią informatyczną i poszerzaniem wiedzy na jej temat. Wykonujemy gazetki ścienne i tworzymy blogi tematyczne. Wszystko dzieje się w miłej i przyjaznej atmosferze, a czas spędzony na zajęciach uwazamy za najmilszy w szkole.

Kółko biblijne

Prowadzone przez katechetkę Urszulę Domańską w piątek na siódmej lekcyjnej ma na celu rozbudzenie w dzieciach pragnienia poznawania Pisma Świętego, umiłowanie Słowa Bożego i pogłębienie wiedzy o Bogu. W planie jest tworzenie gazetek szkolnych, przygotowywanie do udziału w konkursach.

 
SKS (Szkole Koło Sportowe)

 Pod opieką wuefisty Mariusza Ciołka w środę na siódmej lekcyjnej trenujemy piłkę nożną. 

Wolontariat

Osoby potrzebujące będą miały możliwość uzyskania od nas pomocy w postaci odzieży. Planowane są odwiedziny osób samotnych, starszych w celu rozmowy, pomocy w zakupach, drobnych pracach gospodarczych. Zapisy u p. Lidii Rychty i p. Urszuli Domańskiej. 

Działalność pozalekcyjna