Nasze działania
Ferie w szkole


 
W Zespole Szkół w Tuchowiczu w dniach 20-24.01.2014, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizowano zimowisko dla dzieci. Fundusze na realizację zadania pozyskano z GKRPA w Staninie. Autobus na wyjazdy zapewnił Wójt Gminy Stanin – P. Krzysztof Kazana. W czasie pięciu dni zimowiska uczniowie w liczbie 40 realizowali elementy programów antyalkoholowych „7 kroków” oraz „Mali Detektywi”.
„Nie damy się zniewolić” Pod takim hasłem  w dniu 20. 01.2014r. odbył  się w naszej szkole pierwszy dzień zimowiska, na który przybyło ponad 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. W ciągu pięciu godzin zajęć realizowano tematykę dotyczącą zagadnień prozdrowotnych i antystresowych. W zakresie problematyki prozdrowotnej zrealizowano cykl zajęć  poświęcony problematyce uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od alkoholu. Scenariusz zajęć oparto o wybrane fragmenty  antyalkoholowego  programu dla młodzieży p.t. „Program  Siedmiu Kroków” oraz programu dla uczniów młodszych p.t. „Domowi Detektywi". Podczas zajęć uczestnicy zimowiska zostali podzieleni na pięć zróżnicowanych wiekowo grup, co dodatkowo sprzyjało integracji między klasowej. Gimnazjaliści chętnie i bez barier współpracowali z młodszymi, bardzo kreatywnymi  kolegami. Zajęcia realizowano z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy. Ich przebieg  urozmaiciły ekspresyjnie odgrywane przez uczniów scenki reklamowe, rodzajowe,  pouczające filmy, zajęcia muzyczne, rywalizacja sportowa, antystresowe medytacje, współpraca w grupie poświęcona tworzeniu plakatów, praca  w pracowni komputerowej przeznaczona na tworzenie logo kampanii dotyczącej uzależnień. W toku zajęć szczególną  uwagę zwrócono na upowszechnianie w codziennym życiu asertywnych postaw, kształtowanie mocnych charakterów i niezbędnej we współczesnych czasach, umiejętności  polegającej na nieuleganiu presji grupy! Aktywne uczestnictwo młodzieży, poważne traktowanie realizowanej tematyki pozwala twierdzić, że zajęcia zrealizowane podczas zimowiska, nie pozwolą ich uczestnikom zniewolić się – teraz i w przyszłości!  W trosce o zdrowy, bezstresowy tryb życia uczniowie odwiedzili lodowisko w Siedlcach, gdzie stawiali pierwsze kroki na łyżwach lub doskonalili swoje umiejętności w tym zakresie. Obejrzeli w Novym kinie w Siedlcach wspaniałą polską komedię ”Wkręceni”. Trzeciego dnia doskonalili swoje umiejętności pływackie w nowo otwartym siedleckim Aquaparku. Po południu, doskonaląc refleks, trenowali rzuty na kręgielni.
A w czwartkowy dzień znaleźliśmy bardzo intertesującą witrynę. Zakładka "Wsie Ziemi Łukowskiej".  Uczniowie zainteresowani tematyką regionalną tworzyli bloga o Tuchowiczu i jego ciekawej historii. Sprzyjało to poznaniu losów swojej Małej Ojczyzny i budowaniu więzi z regionem. Oto ich wyniki:
Kasia
Marcin i Patryk
Iza S
Ewelina
Kuba
Paweł i Mateusz
Iza G
Natalia

Były też zajęcia w naszej nowej sali gimnastycznej – gra w piłkę ręczną, w tenisa. Jest to aktywny sposób na przysłowiową feryjną nudę na wsi. Ostatni dzień to ponownie szaleństwa uczniów w kręgielni Arkabos w Łukowie oraz interesujące zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łukowie dotyczące budzenia i rozwijania zainteresowań czytelniczych. Młodsze dzieci uczestniczyły w warsztatach plastyczno-literackich dotyczących czytelnictwa i inspiracji czerpanych z literatury dla rozwijania pasji plastycznych. Grupa gimnazjalistów uczyła się samodzielnego korzystania z księgozbioru czytelni, poznawała książkowe zasoby regionalne, doskonaląc w ten sposób nieco zapomniany kontakt z książką.
Tegoroczne ferie to ciekawy sposób na nudę, na oderwanie dzieci od biernego wypoczynku przed telewizorem i komputerem, to sposób na wzrost poczucia własnej wartości i uczenie aktywnego wykorzystania wolnego czasu -mówi pomysłodawczyni corocznej akcji wypoczynkowej dla dzieci z rodzin ubogich i wykluczonych społecznie- Bożena Stępniewska-Szewczak - Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowiczu. Realizacja programu ferii możliwa była dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół w Tuchowiczu, którzy społecznie włączyli się w opiekę nad uczniami, bądź samodzielnie przygotowywali scenariusze zajęć.

Uśmiech dzieci i radość na ich twarzach to najlepsze podziękowania dla pedagogów, do których dołącza się Dyrektor ZS w Tuchowiczu. Atmosferę panującą podczas zimowiska oddadzą zdjęcia.

zdjęcia z ferii
„Witaminki i ich minki„ - konkurs w przedszkolu
Dnia 28. 11.2013 roku w Przedszkolu w Tuchowiczu odbył się konkurs  pod hasłem

„ Witaminki i ich minki „

Organizatorem konkursu była Marzena Mateńko – Lasota

 

Celem konkursu było:

-                    promowanie zdrowego odżywiania,

-                    promocja placówki w środowisku,

W konkursie udział wzięły dzieci z Przedszkola w Sarnowie, Adamowie i w  Stoczku Łukowskim oraz dzieci z oddziału przedszkolnego ZS w Tuchowiczu

Konkurs rozpoczął  się częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z przedszkola z grupy starszej.

Pani Bożena Stępniewska – Szewczak Dyrektor Zespołu Szkół  przewodniczyła jury konkursu.
Uzależnienia - współczesne niewolnictwo? - spotkanie z Panią doktor.

Żyjemy w czasach, które możemy nazwać cywilizacją zniewoleń i nałogów. Ludzi uzależnionych od papierosów, alkoholu, narkotyków jest coraz więcej. W sidła nałogów wpadają coraz młodsze dzieci  i młodzież. Chcąc uświadomić uczniom klas gimnazjalnych ten ważki problem w dniu  12.11.2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z p. K. Nawrocką - lekarzem z Ośrodka Zdrowia w Staninie. Przedstawiona przez naszego gościa prezentacja multimedialna była  kompendium wiedzy o uzależnieniach. Z tej niecodziennej lekcji uczniowie wynieśli wiele cennych uwag, wskazówek, refleksji, które za pewne ułatwią im zdrowe, dobre i szczęśliwe życie w trzeźwości w trudnych, współczesnych czasach. Umożliwią rozpoznawanie problemu uzależnień w najbliższym otoczeniu oraz umiejętne postępowanie w celu udzielania pomocy potrzebującym. Nadrzędnym celem spotkania było uświadomienie dorastającej młodzieży, że uzależnienia są współczesnym niewolnictwem i drogą donikąd!

Szkoła promująca zdrowie